Home » , , » Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου - Ταύρου την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 .

Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου - Ταύρου την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 .

Written By MYMOSXATO GREECE on Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 | 9:30:00 π.μ.

Συνεδρίαση ∆ηµοτικoυ Συµβουλιου Μοσχάτου - Ταύρου την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 20.00 μ.μ, που θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου (Κων/πόλεως & Σολωµού) στο Μοσχάτο µε τα εξής θέµατα:1. Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. ( 2η Συνεδρίαση 30/1/2017, 3η Ειδική Συνεδρίαση 30/1/2017, 4η Συνεδρίαση 6/2/2017, 5η Έκτακτη Συνεδρίαση 8/2/2017, 6η Συνεδρίαση 13/2/2017, 7η Συνεδρίαση 28/2/2017, 8η Έκτακτη Συνεδρίαση 3/3/2017, 9η Ειδική Συνεδρίαση 5/3/2017, 10η Συνεδρίαση 21/3/2017, 11η Συνεδρίαση 23/3/2017, 12η Συνεδρίαση 28/3/2017).
2. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 119/14-4-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, που αφορούσε α) την ανάκληση αδειών κενωθέντων (σχολαζόντων) περιπτέρων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και β) την κατάργηση τεσσάρων θέσεων.
3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του Θ.Π. Νικολοπούλου Γεωργίας.
4. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 7986/11-4-2017 αίτησης-προσφοράς της κ. Ελευθερίας Δημ. Δημαντώνη περί απευθείας αγοράς οικοπέδων επί των οδών Ιλισσού-Άνδρου και Μακεδονίας στο Ο.Τ 153 της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου.
5. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 7986/11-4-2017 αίτησης–προσφοράς της κ. Ελευθερίας Δημ. Δημαντώνη για τη δωρεά στο Δήμο Μοσχάτου–Ταύρου δύο όμορων ρυμοτομούμενων οικοπεδικών της εκτάσεων επί των οδών Ιλισού, Άνδρου και Μακεδονίας στο Ο.Τ. 153 της Δημοτικής Ενότητας/Κοινότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου.
6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 48/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΟΠΑΚΑ» που αφορά στην έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ » οικονομικού έτους 2016 (01/01/2016-31/12/2016) ».
7. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 47/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΟΠΑΚΑ» που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ έτους 2017, για το πρώτο τρίμηνο (από 01/01/2017 έως 31/03/2017)».
8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 51/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΟΠΑΚΑ» που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ.
9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 233/6η συνεδρ./8.5.2017/θέμα 3ο, απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», που αφορά στην έγκριση έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, έτους 2016 (περίοδος 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016).
10. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου προκειμένου να υπογράψει το πρακτικό Διαχειριστών της Κοινοπραξίας ΔΕΠΟΣ Α.Ε –ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ για την λύση και θέση αυτής σε εκκαθάριση.
11. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής και αποστολή του αιτήματος (της πρόσληψης), προς έγκριση, στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
12. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Αθλητικής Επιτροπής.
13. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
14. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή τηλεφωνικών γραμμών σε VDSL.
15. Λήψη απόφασης για την απόδοση εσόδων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
16. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων.
17. Λήψη απόφασης για τις διαγραφές οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων.
18. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για παράνομες διαφημίσεις.
19. Λήψη απόφασης για την συνέχιση του Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ως προς το μέρος που κρίθηκε άγονος.
20. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
21. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2016.
22. Λήψη απόφασης α) για την έγκριση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου σε ηλεκτρονικό μέσο και β) για την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00€.
23. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Συντήρηση-Επισκευή φθορών Δημοτικών οδών»
24. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2 απόφασης ΔΕΠ , που αφορά στην επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών στους μονάδων Β΄2017.
25. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5 απόφασης ΔΕΠ , που αφορά στην παραχώρηση χώρων στα Δημοτικά Σχολεία Μοσχάτου-Ταύρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την λειτουργία των ΚΔΑΠ.
26. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...