Home » , , , , » Πρόσληψη καθαρίστριας για το 5ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Ταύρου (∆ικαιολογητικά - Αίτηση)

Πρόσληψη καθαρίστριας για το 5ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Ταύρου (∆ικαιολογητικά - Αίτηση)

Written By ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥ on Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 | 11:58:00 π.μ.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ-ΣΤΡΙΑΣ ( για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου & το 5ο Νηπιαγωγείο Ταύρου .

Πατήστε εδώ να δείτε προκήρυξη και αίτηση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ-ΣΤΡΙΑΣ ( για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου & το 5ο Νηπιαγωγείο Ταύρου )

Μετά από την υπ'αρίθ 60/20-7-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρόσληψη καθαριστή /στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου & το 5ο Νηπιαγωγείο Ταύρου.

 Η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή /στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το καθαρισμό του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου (Πειραιώς & Γρηγ. Λαμπράκη) και του 5ου Νηπιαγωγείου Ταύρου.

Έργο του προσλαμβανομένου θα είναι ο καθαρισμός δεκατεσσάρων (14) αιθουσών διδασκαλίας στο κλασικό τμήμα και τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας στο ολοήμερο τμήμα , των γραφείων διδασκόντων ,των κοινόχρηστων και τον προαύλιο χώρο του σχολείου .

Η σύμβαση μίσθωση έργου θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής μέχρι την 30-06-2018

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν .

2) Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το αρθ. 4 του Ν. 3528/2007.

3) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

4) Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο από την Γραμματεία ).

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης .

5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου πρόσφατης έκδοσης , ότι ο υποψήφιος είναι
εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο.( για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας).

6. Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ για την ιδιότητα μόνιμου κατοίκου.( για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας).

7. Προσκόμιση δικαιολογητικών ανάλογα με την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν .

8. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για τους ανέργους (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας)

9. Έγγραφη πιστοποίηση σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους Α.Μ.Ε.Α. ( μέσα στην οικογένεια

10. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007.

4. Η μοριοδότηση έχει ως εξής :

1. Ανεργία ανά 6 μηνες................................................................................... μόρια 5

2 .Οικογένεια με ένα (1) παιδί μόρια 5
 με δύο (2)παιδιά μόρια 10

 με τρία (3)παιδιά μόρια 15

 από τέσσερα (4)παιδιά και πάνω τα μόρια είναι 20

 3.Μονογονεϊκή οικογένεια με την επιμέλεια των παιδιών ..................... μόρια 10

 4 .Φορολογικό Εισόδημα του έτους 2015 από 0 € έως 5.000,00€ μόρια 15

 από 5.001,00€ έως 10.000,00€ .................... μόρια 10

 από 10.001,00€ και άνω .................................μόρια 0

5. Δημότης/κάτοικος Μοσχάτου -Ταύρου ................................μόρια 10

6. Προστατευόμενο μέλος Α.Μ.Ε.Α. Μέσα στην οικογένεια ........................μόρια 5

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις
25-07-2017 έως τις 28-07-2017 και ώρες 9:00 π.μ έως 11:30 π.μ. στο Γραφείο Παιδείας 1ος
όροφος Πειραιώς και Επταλόφου Ταύρος.
Πληροφορίες κ. Τσιμιακάκη τηλ 2132036251
Ο έλεγχος των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων θα γίνει την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00μ. στο γραφείο παιδείας ,από την επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ'αριθ 60/20-07-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής .

Σε περίπτωση αποχώρησης η θέση θα καλυφθεί από τον πρώτο σε σειρά επιλαχών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ακολουθήσει κλήρωση .

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την επόμενη μέρα, στο πρωτόκολλο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής

Τσέλιου Μαρία


 .
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...