Home » , , , , , » Ενημέρωση και ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. για την λειτουργία του ξενώνα "ΜΕΛΛΟΝ" που βρίσκεται στο Μοσχάτο!

Ενημέρωση και ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. για την λειτουργία του ξενώνα "ΜΕΛΛΟΝ" που βρίσκεται στο Μοσχάτο!

Written By ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥ on Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 | 10:17:00 π.μ.

Συζήτηση για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό στον ξενώνα «Μέλλον» του Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος στο Μοσχάτο, έγινε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο (13/2), όπου και υπήρξε ομόφωνη απόφαση στις περαιτέρω ενέργειες από την μεριά του Δήμου!


 Δείτε αναλυτικά για την συνεδρίαση όπως δημοσιεύθηκε στη διαύγεια!.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο για να αναφερθεί στα προβλήµατα που έχουν προκύψει στον ξενώνα «Μέλλον» του Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος».

"Ο ∆ήµαρχος Μοσχάτου - Ταύρου κ Ανδρέας Ευθυμίου, ενημέρωσε για τα συµβάντα που έχουν λάβει χώρα στο συγκεκριµένο χώρο το τελευταίο εξάµηνο και έχουν προκαλέσει ανησυχία στους περιοίκους, µε αποκορύφωµα το επεισόδιο της 6 ης Φεβρουαρίου 2017 αλλά και τη συστηµατική µέριµνα του ∆ήµου για την αποτύπωση και την αντιµετώπιση της κατάστασης.
 

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ήδη από το Σεπτέµβριο του 2016 ο ∆ήµος είχε θέσει σε όλους τους αρµόδιους φορείς Εισαγγελία ανηλίκων, αρµόδιο Υπουργείο, Αστυνοµικό τµήµα αλλά και στη ∆ιοίκηση του ξενώνα «Μέλλον» τα προβλήµατα παραβατικής συµπεριφοράς που παρατηρήθηκαν από άτοµα που διαµένουν στον ξενώνα.

Ο συγκεκριµένος ξενώνας λειτουργεί από το 2013. Αποτελεί τη µοναδική δοµή στην Αττική, στο συγκεκριµένο πεδίο, που χρηµατοδοτείται από τον Eνιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο (EEA Grants) από το Νορβηγικό Υπουργείο Μετανάστευσης. Ο φορέας χρηµατοδότησης ελέγχει συστηµατικά τον ξενώνα και µάλιστα αυτή την περίοδο επισκέπτεται τον ξενώνα κλιµάκιο για τακτικό έλεγχο. Εποπτεύων φορέας είναι το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Επιπλέον η συγκεκριµένη δοµή ελέγχεται από τα θεσµικά όργανα του Ελληνικού κράτους, όπως για παράδειγµα στον Υγειονοµικό τοµέα ελέγχεται από την Περιφέρεια Αττικής. Ο συνολικός αριθµός των φιλοξενουµένων ανέρχεται στα 100 άτοµα. Η κλίµακα ηλικιών των φιλοξενούµενων παιδιών είναι από νεογέννητα µέχρι 17 ετών και η επιλογή και παραποµπή των φιλοξενουµένων γίνεται από το Ε.Κ.Κ.Α. Η δοµή αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τους γείτονες, οι οποίοι συνέδραµαν υλικά και ηθικά στη λειτουργία της."


Ακολούθησαν τοποθετήσεις περιοίκων καθώς και των παρευρισκοµένων από πλευράς του Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», κυρίου Νίκου Μπαλτά µέλους της ∆ιοίκησης του ξενώνα καθώς και της επιστηµονικής υπευθύνου του έργου κυρίας Ανδριτσοπούλου οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.

Έλαβαν το λόγο στη συνέχεια οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι των οποίων οι τοποθετήσεις επίσης αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. Ευθυμίου, προτείνει να αξιώσουµε αυξηµένη υπευθυνότητα από την ΜΚΟ, τον φορέα διοίκησης του ξενώνα, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της λειτουργίας αλλά και της ασφάλειας των φιλοξενουµένων και των περιοίκων, την συνεργασία του ξενώνα µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, τον συνεχή έλεγχο καθώς και την ύπαρξη µιας εποικοδοµιτικής συνάντησης – συζήτησης µε στόχο να εξευρεθούν και να αφαρµοστούν αποδοτικές λύσεις στα όποια προβλήµατα.


Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του, τις ισχύουσες
διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Όσον αφορά στη λειτουργία του ξενώνα «Μέλλον» του Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος στο Μοσχάτο :

1) Την αυξηµένη υπευθυνότητα από την ΜΚΟ, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της λειτουργίας του ξενώνα, αλλά και της προστασίας και φροντίδας των φιλοξενουµένων και των περιοίκων

 2) την εντονώτερη συνεργασία των υπευθύνων του ξενώνα µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου

 3) τον συνεχή έλεγχο της λειτουργίας της ανωτέρω δοµής και

 4) την ύπαρξη µιας εποικοδοµιτικής συνάντησης – συζήτησης µε στόχο να εξευρεθούν και να εφαρµοστούν αποδοτικές λύσεις στα όποια προβλήµατα. ΑΔΑ: 7Α83ΩΚΡ-6ΩΜ

5) Την µείωση του αριθµού των φιλοξενουµένων.

6) Την παρουσία των ανάλογων ειδικοτήτων προσωπικού καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου (κοινωνικοί λειτουργοί – ιατρός κ.λπ.).

7) Την ενηµέρωση κάθε αρµοδίου για τη µέχρι τώρα λειτουργία της δοµής.

8) Την τακτική επικοινωνία της ∆ιοίκησης του ξενώνα µε την Εισαγγελία Ανηλίκων και τα αρµόδια Υπουργεία, για την επίλυση προβληµάτων παραβατικότητας.

9) Την φύλαξη του ξενώνα.

10) Τέλος ο ∆ήµος θα παρακολουθεί τη λειτουργία της δοµής, την οποία η τοπική κοινωνία και η Αυτοδιοίκηση έχουµε αποδεχθεί, αλλά δεν µπορούµε να δεχθούµε φαινόµενα τα οποία δηµιουργούν προβλήµτα στην ευρύτερη περιοχή και στους κατοίκους και σε περίπτωση επανάληψης σοβαρών περιστατικών θα επανεξετάσουµε τη λειτουργία της ανωτέρω δοµής.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΗΓΗ  http://my-mosxato.blogspot.gr/

.
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...