Home » , , , , » Τοποθέτηση Ανδρέα Ευθυμίου για τον Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Μοσχάτου - Ταύρου!

Τοποθέτηση Ανδρέα Ευθυμίου για τον Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Μοσχάτου - Ταύρου!

Written By ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥ on Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017 | 3:00:00 μ.μ.

Σε Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ο Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2015. Η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού και Κων/πόλεως), στις 30 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.
Ακολουθεί η τοποθέτηση του ∆ηµάρχου όπου εκθέτει τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής Αρχής του έτους 2015:
"Κύριε Πρόεδρε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δηµοτικοί σύµβουλοι, αγαπητές και αγαπητοί συµπολίτες που παρευρίσκεστε στην αποψινή συνεδρίαση. Η σηµερινή συνεδρίαση είναι αφιερωµένη στα πεπραγµένα του 2015.

Σας έχουν σταλεί λεπτοµερείς εισηγήσεις για όλους τους τοµείς της λειτουργίας του ∆ήµου όπως και των Νοµικών Προσώπων. Κατά συνέπεια δεν θα είµαι αναλυτικός και δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες. Άλλωστε θα εξειδικεύσουν οι αιρετοί υπεύθυνοι στον κάθε επιµέρους τοµέα.
Για το 2015 λοιπόν:  
Το εξωτερικό περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και το 2015 και συνεχίζει να παραµένει πολύ δύσκολο. Η «κρίση» δείχνει να έχει στοιχεία µονιµότητας. Σαν να είναι πλέον αναγκαίο κακό µε αποτέλεσµα οι πολίτες να έχουν συµβιβαστεί µε την εδραίωσή της σε όλες τις πλευρές της καθηµερινότητας τους, δηλαδή:
Και στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή
Και στις επαγγελµατικές τους ενασχολήσεις
Και στους κρίσιµους τοµείς της υγείας και της παιδείας
Και στην ποιότητα της καθηµερινής ζωής τους
Θα ήθελα να σηµειώσω ότι: 
παρά τη ολοκληρωτική κρίση που διέρχεται η χώρα τα τελευταία οκτώ χρόνια σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο
Παρόλο τους µειωµένους πόρους της Αυτοδιοίκησης
Παρόλη την υψηλή µείωση του προσωπικού ,
Έχουµε καταφέρει στο ∆ήµος µας:
Στην µεν πρώτη θητεία µας να δηµιουργήσουµε ισχυρές βάσεις και σταθερή βιωσιµότητα  
και µε τη δεύτερη θητεία µας ακολουθούµε µία επιθετική πολιτική επιδεικνύοντας σηµαντικά επιτεύγµατα. 
Αυτά τα επιτεύγµατα αποτυπώνονται ανάγλυφα στην χρονιά του 2015 σε όλα τα επίπεδα, παρόλο που το 2015 ήταν µια δύσκολη χρονιά. ∆ιενεργήθηκαν δύο εθνικές εκλογές και ένα δηµοψήφισµα. Ξεκίνησε µία νέα περίοδος µε την ανάληψη των ευθυνών από τη καινούργια κυβέρνηση. 
Και στο σηµείο αυτό φάνηκε η ετοιµότητά µας καθώς εύκολα προσαρµοστήκαµε στα νέα δεδοµένα. Το 2015 η συσσωρευµένη εµπειρία και γνώση που διαθέτουµε για τα θέµατα που µας απασχολούν, µας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουµε:
• άµεση ανταπόκριση στα αιτήµατα και στις συγκεκριµένες προτάσεις που καταθέτουµε από τις διοικήσεις των Υπουργείων και της Περιφέρειας.
Ο ∆ήµος µας είναι πάντα ανοικτός σε προτάσεις συνεργασιών για το καλό της πόλης και δεν έχουµε καµία ιδεοληψία όταν είναι προς το συµφέρον των δηµοτών. 
Το 2015 ο ∆ήµος µας, πρώτα από όλα ανταποκρίθηκε µε υψηλή επάρκεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των τριών εκλογικών αναµετρήσεων. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες µε προεξάρχουσα τις ∆ιοικητικές υπηρεσίες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους χωρίς να µειωθεί η αποδοτικότητα στην καθηµερινή λειτουργία. 
Κάποιοι υποτιµούν την διοικητική δουλειά, ονοµατίζοντάς την γραφειοκρατία αλλά δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι οι πολλές και διαφορετικές διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου.
Θα σας δώσω µερικούς αριθµούς που δείχνουν το εύρος της διοικητικής λειτουργίας και που αθροίζοντάς τους προξένησαν ακόµη και σε εµένα θετική έκπληξη:
Τα συλλογικά όργανα του ∆ήµου (εκτός των 5 Νοµικών Προσώπων) συνεδρίασαν 130 φορές µέσα στο 2015 και εκδόθηκαν 910 αποφάσεις. ∆ηλαδή για όλα τα συλλογικά όργανα είχαµε κατά µέσον όρο περισσότερες από 2 συνεδριάσεις την εβδοµάδα και κατά µέσον όρο εκδίδονταν περίπου τρεις αποφάσεις σε κάθε εργάσιµη ηµέρα του 2015.  
Πρωτοκολλήθηκαν 35.000 έγγραφα και εκδόθηκαν 21.000 πιστοποιητικά, αποφάσεις για θέµατα των πολιτών, βεβαιώσεις και ληξιαρχικές πράξεις  
Τα δύο ΚΕΠ διεκπεραίωσαν 22.200 υποθέσεις πολιτών χωρίς να υπολογισθούν οι εκατοντάδες εξωτερικές εφαρµογές που δεν καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα. 
Ο όγκος είναι τεράστιος, οι αριθµοί είναι ασύλληπτοι.
Μπορεί ορισµένες φορές να είµαι έντονος και πολύ απαιτητικός απέναντι στο προσωπικό αλλά είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το τελικό αποτέλεσµα. Τα καταφέρνουµε µε επάρκεια και αυτό αποδεικνύεται ότι δεν έχουµε παράπονα από τους πολίτες, εκτός από ελάχιστες εξαιρετικές περιπτώσεις.
Θέλω να σας εκθέσω µερικά ακόµη συνολικά στοιχεία που δείχνουν την έκταση αλλά και την ποιότητα της εργασίας που προσφέρουν δύο ακόµη υπηρεσίες του ∆ήµου. 
∆ύο υπηρεσίες που δεν είναι καθόλου αυτονόητο, ούτε εύκολο το αποτέλεσµα της εργασίας τους: ο τοµέας του πράσινου και ο τοµέας «περιβάλλον-πράσινο- καθαριότητα- ανακύκλωση».
Η Υπηρεσία πρασίνου δρα:  
σε 71.000 τετραγωνικά µέτρα χλοοτάπητα,  
σε 115.000 τετραγωνικά µέτρα αλσυλίων,  
σε 10.500 δένδρα δενδοστοιχειών,  
σε 7.600 δένδρα παρτεριών 
και σε 26.000 θάµνους. 
Μέσα στο 2015:  
 κλαδεύτηκαν 5.700 δένδρα  
και φυτεύθηκαν 2.200 ανθόφυτα και 250 θάµνοι. 
Στο κρίσιµο τοµέα της αποκοµιδής και της καθαριότητας θα σας δώσω τρεις µόνο αριθµούς που αναδεικνύουν το µέγεθος της δουλειάς και τη σπουδαιότητα αυτής της υπηρεσίας :  
Η ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η των ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ κατά µέσο όρο έφθασαν τους 50 τόνους καθηµερινά, δηλαδή 18.000 τόνους για το 2015  
Επίσης, η ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η των ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ µέσα από τους 518 ειδικούς κάδους έφθασε τους 1500 τόνους µέσα στο 2015  
Επίσης, το καθηµερινό πλύσιµο σε περίπου 120 πολυσύχναστους χώρους όπως είναι οι παιδικές χαρές, οι πλατείες, τα σχολεία, οι αθλητικοί χώροι και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι.
Ο τοµέας περιβάλλον- πράσινο- καθαριότητα - ανακύκλωση στο ∆ήµο µας συµβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα της καθηµερινής ζωής των κατοίκων του ∆ήµου µας. 
Παρόλες τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος στους τοµείς αυτούς και πρέπει όλοι να αισθανόµαστε υπερήφανοι που κατοικούµε σε αυτήν την πόλη. 
Προηγουµένως αναφέρθηκα στην επιθετική πολιτική του ∆ήµου τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να προσδιορίσω αυτήν την πολιτική σε τρία σηµεία:
Στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό,
Στις ευρύτατες συνεργασίες για την εξεύρεση χρηµατοδοτήσεων
Στην όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρµογή και υλοποίηση.
Ένας από τους βασικούς τοµείς που αποτυπώνεται αυτή η πολιτική είναι ο τοµέας των έργων και υποδοµών όπου το 2015 αποτυπώνεται µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο.
Θα σας αναφέρω µία µέθοδο για την άµεση σύγκριση του ρυθµού υλοποίησης των έργων στην κάθε χρονική περίοδο. 
Έχω οριοθετήσει τα έργα µε κριτήριο το βαθµό ωρίµανσης σε τέσσερεις κατηγορίες:
Ας πάρουµε λοιπόν το 2015 που σήµερα κάνουµε απολογισµό για να έχουµε στοιχεία σύγκρισης:
Πρώτη κατηγορία: Τα έργα που ολοκληρώθηκαν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014
∆εύτερη κατηγορία: Τα έργα που είναι σε εξέλιξη και άµεσα θα ολοκληρωθούν
Τρίτη κατηγορία: Τα έργα- δράσεις που δηµοπρατήθηκαν και άµεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση τους
Τέταρτη κατηγορία: Εκπόνηση µελετών για δηµοπράτηση νέων έργων 
Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται για κάθε χρόνο ή ακόµη για κάθε εξάµηνο ο ρυθµός υλοποίησης. 
Θα αναφερθεί αναλυτικά ο εντεταλµένος σύµβουλος αλλά θα σας δώσω πέντε χαρακτηριστικά παραδείγµατα από όλες τις κατηγορίες:
Πρώτον: Εργασίες, όργανα και τάπητες σε 24 παιδικές χαρές: Η σύµβαση υπογράφεται Σεπτέµβριο 2014, το έργο ολοκληρώθηκε µέσα στο 2015
∆εύτερον: Ο βρεφονηπιακός στην Πάρνηθος που έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του: Το έργο ήταν συνεχιζόµενο για το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2016
Τρίτον: Η µικροκλιµατική, η βιοκλιµατική και η ανάπλαση στο Β.Α. Μοσχάτου: Το έργο ήταν συνεχιζόµενο για το 2015, κατασκευάστηκε έργο αξίας 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ µέσα στο 2015 και ολοκληρώθηκε το 2016
Τέταρτον: Ο χλοοτάπητας στο γήπεδο του Άγιαξ: Η µελέτη θεωρείται αρχές του 2015, η δηµοπράτηση γίνεται τον Οκτώβριο του 2015 και το έργο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2016.
Και πέµπτο παράδειγµα: Η διαµόρφωση πεζοδροµίου οδού Πειραιώς µπροστά από το ΚΕΠ. Η µελέτη θεωρείται αρχές του 2015, η δηµοπράτηση γίνεται τον Νοέµβριο του 2015 και το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2016.
 Όµως, η εικόνα αυτή δεν είναι ολοκληρωµένη καθώς η καθηµερινότητα επιβάλλει παρεµβάσεις ώστε. 
να επισκευάζονται οι αθλητικοί χώροι και όλες οι δηµοτικές εγκαταστάσεις για την επαρκή και ασφαλή λειτουργία τους 
να γίνονται παρεµβάσεις ώστε διατηρούνται οι συνθήκες ασφαλείας στις παιδικές χαρές και στους παιδικούς σταθµούς, 
να συντηρούνται πάρκα, πλατείες όπως και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 
Να αντιµετωπίζονται άµεσα τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται στα σχολικά κτίρια ώστε οι εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας,
Με την προηγούµενη αναφορά στα σχολεία ήθελα να σηµειώσω τη σηµαντική συνεισφορά στην εύρυθµη λειτουργία των σχολείων του ∆ήµου των δύο σχολικών επιτροπών, της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Και τα δύο νοµικά πρόσωπα επιδεικνύουν µια υποδειγµατική διαχείριση:
• στα λειτουργικά κόστη,
• στα έξοδα για επισκευές
• και στις δαπάνες τεχνικού, τεχνολογικού και άλλου εξοπλισµού που αφορούν όλα τα σχολεία.
Αυτή η συνετή διαχείριση απέφερε σηµαντικά πλεονάσµατα στη χρήση του 2015:
• για την πρωτοβάθµια επιτροπή πλεόνασµα 150.000 ευρώ και
• για την δευτεροβάθµια επιτροπή πλεόνασµα 250.000 ευρώ.
Το πιο σηµαντικό µέρος από το πρόσωπο του ∆ήµου µας προς τα έξω, είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες στο κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και αθλητικό τοµέα. 
Είναι αυτό που ορίζουµε: 
 είτε ως αποδέκτες και χρήστες υπηρεσιών 
είτε ως ωφελούµενοι προγραµµάτων και δοµών 
είτε ως συµµετέχοντες σε εργαστήρια και προγράµµατα. 
Θα έχουν την ευκαιρία οι αρµόδιοι αντιδήµαρχοι, οι εντεταλµένοι σύµβουλοι και οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων να εξειδικεύσουν στον κάθε τοµέα ευθύνης τους. 
Και θέλω µε την ευκαιρία αυτή να ξεκαθαρίσω κάτι που ορισµένοι συγχέουν, πιθανόν από άγνοια. Τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου είναι µεν αυτοτελή Νοµικά Πρόσωπα αλλά δεν είναι αυτόνοµες οντότητες, δηλαδή δεν ασκούν διαφορετικές πολιτικές. 
Άλλωστε είναι επιδοτούµενοι οργανισµοί µε ισχυρή µάλιστα επιχορήγηση που το 2015 αυξήθηκε κατά 30% φθάνοντας και για τα τους τρεις οργανισµούς τα 800.000 ευρώ.
Ο ∆οπακα, η Κοινωφελής επιχείρηση και το Πνευµατικό Κέντρο:
• δραστηριοποιούνται πάντα µέσα στα πλαίσια που από κοινού χαράζουµε ενώ παράλληλα
• λειτουργούν συµπληρωµατικά στο ∆ήµο δρώντας εστιασµένα σε σηµαντικούς τοµείς λειτουργίας.
Θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι οι υπηρεσίες που παρέχουµε στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό τοµέα διατηρούν πολύ υψηλά standards: 
Θα σας περιγράψω τη συνολική εικόνα του ∆ήµου µας σε αριθµούς για αυτές τις υπηρεσίες που παρέχονται είτε από τα τµήµατα των κοινωνικών πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών του ∆ήµου είτε από τα Νοµικά Πρόσωπα. 
Η συνολική εικόνα έχει δύο όψεις που αλληλοτροφοδοτούνται: 
Τους σταθερούς, συστηµατικούς ωφελούµενους χρήστες 
Και τους περιστασιακούς ωφελούµενους χρήστες. 
Οι περιστασιακοί ωφελούµενοι είναι πολλές χιλιάδες. Για παράδειγµα: 
Οι συµµετέχοντες στους αθλητικούς αγώνες και στα τουρνουά 
Οι 10.000 θεατές των δύο δηµοτικών κινηµατογράφων και οι 3.500 µαθητές που επισκέπτονται το Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής 
Οι περιστασιακά ωφελούµενοι στην κοινωνική φροντίδα και πρόληψη 
Οι θεατές και οι συµµετέχοντες στις διάφορες κοινωνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις ή πολιτιστικούς θεσµούς όπως το διαδηµοτικό θεατρικό φεστιβάλ, το Καρναβάλι κλπ που διοργανώνονται από το ∆ήµο σε συνεργασία µε την Κοινωφελή Επιχείρηση και το Πνευµατικό Κέντρο . 
Αυτοί οι αριθµοί φθάνουν όπως είπα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι µεν σηµαντικοί δείκτες γιατί δείχνουν την αξιοπιστία και την απήχηση των υπηρεσιών µας σε ένα διευρυµένο κοινό. 
Όµως, δεν αναδεικνύουν την πλήρη αποδοχή όπως αυτή εκφράζεται από τους σταθερούς και συστηµατικούς ωφελούµενους χρήστες των υπηρεσιών του ∆ήµου σε αυτούς τους τοµείς.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος:
Αναφέροµαι στους 210 µαθητές του ∆ηµοτικού Ωδείου και στους 720 σπουδαστές που συµµετέχουν σε ετήσια βάση στις εννέα διαφορετικές κατηγορίες εργαστηρίων και τµηµάτων καλλιτεχνικής κατάρτισης και πολιτιστικής δηµιουργίας. Εργαστήρια που υλοποιεί το Πνευµατικό Κέντρο όπως αξιοποιώντας 35 εµψυχωτές και καλλιτεχνικούς συνεργάτες διαφορετικών ειδικοτήτων.
Αναφέροµαι στους 1.200 εγγεγραµµένους χρήστες των αθλητικών τµηµάτων και στα 680 παιδιά που συµµετέχουν στις καλοκαιρινές αθλοδιακοπές
Αναφέροµαι στα 420 ενεργά µέλη των δύο βιβλιοθηκών µας 
 Αναφέροµαι στους 550 συµµετέχοντες στο Κοινωνικό Πανεπιστήµιο, στο Κέντρο δια βίου µάθησης και στο κοινωνικό φροντιστήριο.
Αναφέροµαι, βεβαίως, στους ωφελούµενους των κοινωνικών µας δοµών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τράπεζα τροφίµων, Βοήθεια στο σπίτι, Γωνιά αλληλεγγύης, συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη κλπ που συγκροτούν ένα κρίσιµο κοινωνικό µέγεθος 2.700 ατόµων
Αναφέροµαι, ακόµη, στη νέα αρµοδιότητα που αναλάβαµε από το 2015 στον τοµέα πρόνοιας. Ήδη οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδοµάτων ανέρχονται σε 820 και οι ανασφάλιστοι ωφελούµενοι συµπολίτες µας σε 370.
Αναφέροµαι στο ∆ΟΠΑΚΑ τόσο στα ενεργά µέλη του ΚΑΠΗ όπως και στα 345 βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται καθηµερινά στους 6 παιδικούς σταθµούς. Έξι παιδικοί σταθµοί µε 60 άτοµα έµψυχο δυναµικό, που ξέρετε τι σηµαίνει; Ένας απασχολούµενος αναλογεί κατά µέσον όρο σε 6, µόνον, παιδιά. Ένας δείκτης που αποτελεί ένα υψηλά ποιοτικό standard που, δυστυχώς, δύσκολα βρίσκεται σε ιδιωτικό σταθµό. 
Ο συνολικός αριθµός των συστηµατικών χρηστών και ωφελουµένων στον κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και αθλητικό τοµέα του ∆ήµου ξεπερνά τις 8.500 συµµετοχές.
Ακόµη και αν λάβουµε υπόψη ότι περίπου ο ένας στους πέντε συµµετέχει σε περισσότερα από ένα προγράµµατα, εξάγεται το εξής συµπέρασµα ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών:
Ένα τουλάχιστον µέλος σε κάθε τρεις οικογένειες του ∆ήµου µας, αποτελεί συστηµατικό χρήστη και ωφελούµενο των παρεχόµενων κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών.
Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα πρόσφατο και χαρακτηριστικό γεγονός. Πέρασα ένα πρωινο της περασµένης εβδοµάδας από το νέο σταθµό της Πάρνηθος ώστε να έχω ίδια αντίληψη. Μια κυρία άφηνε τα δύο νήπια και έβγαινε από το σταθµό. ∆εν µε αναγνώρισε και την ρώτησα: Πως είναι αυτός ο νέος σταθµός; Με ένα πλατύ χαµόγελο µου απάντησε: Είµαστε εδώ οκτώ ηµέρες και είµαι απόλυτα ικανοποιηµένη και από τις εγκαταστάσεις και από το προσωπικό και τα µικρά έχουν βρει τη γαλήνη τους. Ξεκινήσαµε τον Οκτώβριο σε ένα ιδιωτικό σταθµό στον Πειραιά και πήγαιναν µε καλή διάθεση. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα φθάναµε στο σταθµό κλαίγοντας σε καθηµερινή βάση. Συνάντησα τη διευθύντρια και ξέρετε τι µου απάντησε; Ότι το πρόβληµα είναι στα παιδιά µου και όχι στο σταθµό. Αποφάσισα να διακόψω και να κάνω αίτηση στο σταθµό αυτό. 
Μετά από αυτό το σύντοµο διάλογο δεν χρειάσθηκε να µπω καν στο σταθµό. Έφυγα ικανοποιηµένος και σίγουρος ότι ήδη ο νέος σταθµός έχει κατακτήσει το στόχο του.
Όλα αυτά που σας περιέγραψα αναπτύσσονται σε µια στέρεα βάση: Στην οικονοµική ευρωστία του ∆ήµου. 
Και να σας πω γιατί το ονοµάζω πρώτη φορά ως οικονοµική ευρωστία: Για πέντε λόγους: 
Ο πρώτος και σπουδαιότερος: Γιατί είναι αποπληρωµένες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους και τα ασφαλιστικά ταµεία
Ο δεύτερος εξίσου σηµαντικός. Γιατί οι οφειλές του ∆ήµου προς τρίτους, που θεωρούνται ληξιπρόθεσµες, κυµαίνονται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα.  
Γιατί εξυπηρετούνται εξ ολοκλήρου οι δανειακές υποχρεώσεις  
Και βέβαια γιατί το χρηµατικό υπόλοιπο από 5.120.000 ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου του 2014, έφθασε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 τα 6.030.000 ευρώ. ∆ηλαδή το ταµείο µας αυξήθηκε µέσα σε ένα χρόνο κατά 18%. 
Εγώ πάντως δεν γνωρίζω ούτε στον ιδιωτικό ούτε στο δηµόσιο τοµέα κάποιον οργανισµό, τηρουµένων των αναλογιών µε βάση το µέγεθος του ∆ήµου, να έχει τέτοια αύξηση και τα µετρητά του να ξεπερνούν τα 6.000.000 ευρώ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δηµοτικοί σύµβουλοι , 
αγαπητές και αγαπητοί συµπολίτες που παρευρίσκεστε στην αποψινή συνεδρίαση. 
 Καθηµερινά παλεύουµε µε επιµονή και πάθος χωρίς µεγάλα λόγια και εντυπωσιασµούς για να ανταποκριθούµε στις ανάγκες της πόλης και στο συµφέρον των δηµοτών. 
Κάθε µέρα είναι ηµέρα δράσης και προσφοράς στον πολίτη. 
Φυσικά µπορούν να γίνουν ακόµη περισσότερα. 
Στην προσπάθειά µας αυτή σίγουρα υπάρχουν αδυναµίες.
Αποδέχοµαι καλόπιστες υποδείξεις, απόψεις και προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται συνθέσεις και εµπλουτίζεται το έργο που παράγεται.
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από όλα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όλες και όλους του ∆ηµοτικούς συµβούλους. Οι συνεδριάσεις µας, πέρα από ελάχιστες στιγµές, διεξάγονται σε ήρεµο κλίµα και µε πολιτισµένο διάλογο. Για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα υπόλοιπα µέλη του Προεδρείου για τη λειτουργία του.
Να ευχαριστήσω τους αντιδηµάρχους, τους εντεταλµένους συµβούλους, τους Προέδρους και τα µέλη των ∆Σ των πέντε Νοµικών Προσώπων. 
Επίσης να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τον Πρόεδρο των Συµβουλίων των δύο Κοινοτήτων όπως και τα µέλη των δύο Συµβουλίων.
Να ευχαριστήσω το γενικό γραμµατέα του ∆ήµου για την προσπάθειά του όπως και των µετακλητών συµβούλων για τη συνεισφορά τους στην πραγµατοποίηση του έργου. 
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να συγχαρώ το έµψυχο δυναµικό του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων γιατί σε µια πολύ δύσκολη εποχή προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και τα καταφέρνουν.
Επίσης, τους συνεργάτες σε κάθε τοµέα όπως και τους εθελοντές που πλαισιώνουν τις λειτουργίες και τις δράσεις µας.
Τέλος, το µεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το αποδώσω στους συµπολίτες µας γιατί επιδοκιµάζουν την προσπάθειά µας και επικροτούν το πολύπλευρο έργο που παράγουµε. 
∆ίνω την υπόσχεση ότι µε τη δική τους στήριξη θα συνεχίσουµε για το καλύτερο.
Θα επαναλάβω κάτι που ανέφερα πριν 15 ηµέρες στην κοπή της πίτας:
• Οι πολίτες µας κρίνουν καθηµερινά: τόσο τη ∆ηµοτική Αρχή όσο και κάθε άλλη ενέργεια
• Έχουµε εκλεγεί µε σκοπό να πραγµατοποιήσουµε ένα έργο σύµφωνα µε το προεκλογικό µας πρόγραµµα.
• Παραµένουµε ενωµένοι θέτοντας πάνω από όλα το «εµείς» και επιλέγοντας συλλογικές λειτουργίες και όχι ατοµικές στρατηγικές.
• Έχουµε ακόµη δύο χρόνια σκληρής και παραγωγικής δουλειάς
• Είµαστε σίγουροι ότι θα πετύχουµε όλους τους στόχους µας ώστε να ζητήσουµε το 2019 την ανανέωση της εµπιστοσύνης των πολιτών. 
Σας ευχαριστώ όλες και όλους "

Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής (έτος 2015).
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...