Home » , , , » Ανακοίνωση για την έγγραφή στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου!

Ανακοίνωση για την έγγραφή στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου!

Written By MYMOSXATO GREECE on Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017 | 11:15:00 π.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ
Καλούνται οι εργαζόμενες μητέρες στον δημόσιο τομέα, στους Ο.Τ.Α. και τα ΝΠΔΔ, και οι ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (μισθωτή ή αυτοαπασχολούμενη) που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας να υποβάλλουν «Αίτηση – ενδιαφέροντος» προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο) σε ισχύ
2.Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το φορολογικό έτος 2016.
(δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκκαθαριστικό Σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης για όλες τις αιτούσες και:
α)  για τις διαζευγμένες: αντίγραφο διαζευκτηρίου
β)  για όσες τελούν σε διάσταση: αίτηση διαζυγίου, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο διάστασης (π.χ. φορολογική δήλωση)
γ)  για τις χήρες: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
δ)  για τις ανάδοχες μητέρες: Οποιοδήποτε έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου
4.Δικαιολογητικά απασχόλησης
4.1 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της Ανακοίνωσης από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα.
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, όπου πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.
4.2 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη , απαιτούνται:
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
5.Για τους κατοίκους  μισθωτήριο κατατεθειμένο στην εφορία ή λογαριασμός
ΔΕΚΟ που να αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας.
Υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τη Διεύθυνση των παιδικών σταθμών κατά την εγγραφή και δεν προσκομιστεί συνιστά λόγο απόρριψης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
 • Αιτήσεις δικαιούχων ΕΣΠΑ δεν θα γίνονται δεκτές ή δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
 • Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο το κατά κεφαλήν εισόδημα ανεξαρτήτως κατηγορίας.
 • Προϋπόθεση για τις επανεγγραφές είναι να είναι ταμειακά ενήμερες.
 • Πιθανές επί πλέον κενές θέσεις θα καλυφτούν μετά την ολοκλήρωση της προσέλευσης των νηπίων μέσω του προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 έως και την Τετάρτη  21  Ιουνίου 2017 και ώρες 08:00 – 12:00.
 • Για την Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου:
Πίνδου 43, Μοσχάτο (Α΄ Βρεφονηπιακό σταθμό Δ.Κ. Μοσχάτου) κα Δήμητρα Παπαδοπούλου
 • Για την Δημοτική Κοινότητα Ταύρου:
Πειραιώς και Επταλόφου  Ταύρος, όροφος 2ος, (πρώην Δημαρχείο Ταύρου) κο Κούβελα Ανδρέα.
Τα έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται σε κάθε παιδικό σταθμό, στη γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Πειραιώς και Επταλόφου, πρώην Δημαρχείο Ταύρου) όροφος 2ος  και στο ισόγειο του Δημαρχείου, Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου – Μοσχάτο, από Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα σημεία διανομής των αιτήσεων, αρχές Ιουλίου.
Ενστάσεις θα υποβληθούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Αίτηση


.
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

twitter facebook google plus YOUTUBE rss feed email

E-MAIL mymosxato@gmail.com

Το "MY MOSXATO" είμαστε όλoι εμείς. Στείλτε μας το άρθρο σας, την είδησή σας, το δελτίο τύπου, την καταγγελία σας, την φωτογραφία σας, το video σας στο "e-mail" μας και θα δημοσιευθεί άμεσα. Με την βοήθειά σας γινόμαστε καλύτεροι! "ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ e-mail"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμένος Θησαυρός-Κοινωνική Μέριμνα

Θερμιδομετρητής:

 


Αυτή ή εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Support : Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας |COSMOS NEWS Copyright © 2011-2016. Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ - All Rights Reserved
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...